Opšte informacije o PVC stolariji

Obzirom da najveću površinu prozora čini staklena površina, izbor tipa i kvaliteta ovog elementa je izuzetno bitan. Njime se određuje kvalitet i finalnog proizvoda i utiče se na potencijalne uštede.

Adekvatim izborom stakla smanjuju se keoficijenti prolaska toplote i zvuka kroz njega, čime se komfor boravka u prostoru podiže na veći nivo.

Termoizalaciono staklo – IZO staklo

IZO staklo je višeslojno staklo koje se, u zavisnosti od zahteva, sastoji od dve ili više staklenih ploča izmedju kojih se postavljaju distanceri, koji mogu biti od metala ili od polimera (plastike). Distanceri su ispunjeni sredstvom za susenje. Prostor između stakala se ispunjava isušenim vazduhom ili nekim drugim gasom, kao izolatorom. Zaptivanje se obezbeđuje specijalnim zaptivačima na bazi polimera.

U ovom „paketu“ je izbor svakog elementa bitan za kvalitet finalnog proizvoda, pa tako postoji razlika u primeni distanecera pomenutih materijalizacija. Razlika je najočiglednija i najbitinija sa aspekta toplotne provodljivosti.

Najnovije tehnoligije se baziraju na distancerima proizvedeneim od termoplastičnih materijala, na osnovi butila pomešanih sa sredstvima za sušenje, koji se nanose na rubove stakla. Nakon hlađenja ova smeša ima dovolojne statičke karakteristike da može preuzeti ulogu distancionog okvira, a zbog prirode materijala je odlična barijera za zaštita od prodora vlage u međuprostor stakla. Finalni postupak u proizvodnji je trajnoeleastično punjenje.

Cilj ovakvih postupaka i staklenih paketa je da se zatvaranjem međuprostora između stakala pomeri hladan rub na sredinu medjuprostora, čime se izbegava stvaranje vlage na rubu stakla.

Najznačajnija karakteristika samog stakla je izolaciona sposobnost stakla, definisana koeficijentom prolaska toplote k (W/m2K). Toplotana izolacija je postaje bolja sa smanjenjem vrednosti ovog keficijenta. Ovaj koeficijent će biti detaljnije razmatran u analizi tipova stakala (dalje u tekstu).

Fizički posmatrano stakla se razlikuju prema ukupnoj debljini (od 20 do 38mm) ali i prema obradi staklenih površina i tipu staklene površine koja se ugrađuje: klasično – float staklo, peskareno, brušeno, kaljeno,lameliramo, ornamentno i dr.. Tip i obradu stakla je potrebno odrediti u odnosu na zahteve same prostorije u kojoj se montiraju.

IZO stakla su generalno poznata kao vakum staklo, iako tehnički to nije izvodljivo. Vakum je prostor sa pritiskom mnogo nižim od atmosferskog i što bi prouzrokovalo pucanje stakla prilikom direktnog izlaganja spoljšnjem pritisku.

Energetski efikasna gradnja za cilj ima smanjenje gubitaka na staklenim površinama, a sa ostvarivanjem što boljeg prirodnog osvetljenja.

Tipovi termoizolacionih stakala koji su najčešće u upotrebi:

Osnovno IZO staklo

sastoji se od slojeva float stakla sa isušenim vazduhom izmedju. U varijanti 4+16+4mm ovo staklo ima koeficijent prolaska toplote k=2,5W/m2K. Ovaj tip staklenog panela ima izuzetno visoku emisijsku vrednosi do 83,7%. Ovaj problem je rešen tehnologijom niskoemisionih stakala.

Niskoemisiono staklo punjeno argonom - Low E

Prilikom izrade ovim stakala na unutrašnju stranu, unutrašnjeg float stakla se u tamkom sloju nanosi premaz plemenitih metala, čija je uloga obdijanje toplote u pravcu njenog izvora. Ovo je posebno uočljivo tokom zimskih dana, kada se spoljašnja i unutrašnja staklene površine drastično različitih temeperatura, što se oseča na dodir. Premazi koji se nanose imaju ulogu i zastite samog stakla od sunčevog zračenja. U varijanti 4+16+4mm ovo staklo ima koeficijent prolaska toplote k=1,2W/m2K.

Postoji i niskoemisiono staklo koje u međuprostoru ima isušeni vazduh. Prednost punjenja argonom u odnosu na sam isušeni vazduh je sledeća:

Zbog razlike u temperaturi u donjim i donjim slojevima međuprstora, vazhuh iako je odličan izolator ispoljava lošu karakteristiku a to je kruženje, zbog malog otpora trenja. Zamenom vazduha argonom, koji je inertni gas i ima veliki otpor trenja, sprečava se kruženje u međuprostoru i prolaz toplote kretanje.

Najveći strah kupaca kod izbora ovog paketa stakla je gubitak gasa, međutim sledeća računica pokazuje da se, iako do gubitka plina dolazi, ne smanjuje drastično njegov kvalitet u pogledu termike. Naime, početna koncentracija gasa u momentu zaptivanja mora da iznosi 90 (+/-5-10)% a gubitak plina na godišnjem nivou mora biti manji od 10 ‰. Ako pretpostavimo da je početna koncentracija argona 92 %, to znači da će se prema predviđenim gubicima argona njegova koncentracija, nakon 10 godina smanjiti na 82 %. To obezbeđuje koeficijent W=1,16W/m2K, a nakon 20 godina W=1,19W/m2K, što je daleko bolji koeficijent u odnosu na W=2,5W/m2K kod običnog stakla.

Staklo 4 godišnja doba

je radjeno na istom principu kao i Low E stakla, ali sa naprednijim premazima pa se time postiže koeficent prolaska toplote i do W=1,2W/m2K. Prevedeno u svakodnevnu upotrebu ovo znači da se postavljenjem ovih stakala štedi i do polovine troškova za grejanje u hladnim danima.

Usled hermetičnoh zatvaranja međuprostora dolazi do optičkog fenomena konveksnosti ili konkavnosti, koji su posebno izraženi na većim staklenim površinama i kod velikog međuprostora (npr. Kod troslojnih stakala). Ovo je posedica što u međuprostoru, njegovim hermetičkim zavraanjem ka okolini počinju da važe zakoni gasova i prilojom svake promene temperature ili vazdušnog pritiska dolazi do promene i vulumena ispune međuprosora. One uzrokuju zakrivljenje staklenih površina, pa dolazi do defornacije slike koja se reflektuje na staklenim povrsinama.

Prilikom razmaranja usredi koje se ostvaraju, svakako treba u obzir uzeti i roletne sa kutijom. Njihovim postavljanje se leti štiti od prekomernog zagrevanja u prostoriju a zimi od gubitaka toplote kaspoljnjem prostoru. Ove uštede su i do 20%.

KOLIKO VELIKI PROZOR TREBA DA BUDE?

Prozori sa svojim staklenim delom jesu nezaobilazni element za prirodno osvetljenje enterijera i njegovo funkcionalno korišćenje, a upravo je prirodno osvetljenje najkvalitetniji izvor svetlosti u enterijeru i treba da određuje i arhitektonski i organizacioni koncept objekta.

Da bi u nekom prostoru mogli nesmetano da funkcionišemo potrebna nam je određena količina svetlosti.Ta količina svetlosti svakako treba da se razlikuje u zavisnosti od namene prostorije (više prirodnog osvetljenja nam treba npr. u dnevnom boravku ili u nekom radnom prostoru nego u spavaćoj sobi).Količina prirodnog osvetljenja u direktnoj je vezi sa veličinom prozora.

Svakako treba da razlikujemo termin "površine prozora" i termin ,,površine staklenog dela prozora". Prvim pojmom obuhvaćena je i površina štoka i površina krila prozora koji mogu biti i širi i uži a oni svakako ne propuštaju svetlost i nisu konstantna veličina; npr. daleko je manje stakla na dvokrilnom prozoru dim 120x120 cm nego na jednokrilnom prozoru tih istih dimenzija.Stoga je puno bolji i određeniji pojam ,,površine stakla".

Pored čitavog niza parametara koji utiču na veličinu prozora kao što su geografsko područje,spratnost,položaj i visina okolnih objekata i drveća pa i debljina zidova visina i volumen prostorije i dr. veličinu prozora mogli bi svesti na opšte prihvaćen uslov da površina prozora bude 1/7 površine poda dotične prostorije.Mnogo određenije i preciznije veličinu prozora određuje Ernst Nojfert u svom delu Arhitektonsko projektovanje gde navodi da staklena površina prozora u nekoj prostoriji ne bi smela da bude manja od 1/20 (5%) površine poda te iste prostorije.

Veličina prozora u prošlosti je kako zbog uštede na grejanju zbog njihove neefikasnosti u termičkom pogledu tako i iz konstruktivnih razloga pogotovo do pronalaska i šire primene armiranog betona bila svedena na minimalne dimenzije.Primenom savremenih materijala za izradu prozorskih okvira npr. aluminijuma a pogotovo PVC-a, kao i upotrebom termostakala novije generacije sa niskoemisionim filmom na sebi i međuprostorom punjenim argonom nestali su svi razlozi koji su nas ograničavali po pitanju veličine.

U svakom slučaju prilikom renoviranja naših prostora ne bi smeli pristupiti tzv. zaziđivanju prozora pa ni dela prozora.

Prethodno se raspitati koliko od dimenzije prozora zauzimaju štok i krilo a koliko nam ostaje za staklo.

Proširivanje prozora je dobrodošlo naravno ako je to dopušteno i iz urbanističkih i iz konstruktivnih razloga.

VODITI RAČUNA DA JE POVRŠINA STAKLA NA PROZORIMA UVEK VEĆA OD 1/20 ILI 5% POVRŠINE PODA TE ISTE PROSTORIJE.

Zabluda

Nemci izbacuju PVC stolariju

INOUTIC profil je i u tome jedinstven jer dolazi iz proizvodnje sa teritorije Nemačke, što je još jedna garancija kvaliteta i iznad svega garancija, da u sastavu materijala nema komponenti štetnih po zdravlje ljudi i okolinu. Kvalitet samih sirovina i provere koje prolazi su dokaz i garancija za kvalitet.

pvc stolarija

NEMAČKI PROFIL?

Kod nas često čujete "nemački profil", što je sinonim za vrhunsku tehnologiju i ostvareni kvalitet gotovog proizvoda. Međutim, većina profila sa tim "nemački" nema nikakve veze, vec oni stižu sa fabričkih traka iz nekih istočnoevropskih zemalja, Turske, Kine i sl.

Ovu zabludu najbolje demantuje donji grafikon koji pokazuje zastupljenost materijala u proizvodnji novih prozora u Nemačkoj.

NISKOEMISIONO STAKLO PUNJENO INERTNIM GASOM - ARGONOM

Povećava termičke karakteristike staklene površine tj. prozora

Njegova izolaciona vrednost izosi Kv < 1,1 W/m2K i u odnosu na klasično termo stakloje bolja za 60%

Nešto skuplje - isplati se za koju godinu kroz smanjene troškove za grejanje i klimatizaciju

Providnost ista kao kod "običnog" stakla

U zapadnoevropskim zemljama niskoemisiono staklo postalo je standard

TOPLOTNA IZOLACIJA (ušteda energije)

Toplotna izolacija prozora je veoma bitna jer se kvalitetnim rešenjem mogu spreciti gubici ka spolja ali i zagrevanje u prostoriju. Osnovni parameti koji utiču na dobru izolaciju su profili (okvir i krilo) i staklo. Toplotna izolacija se prikazuje "uw" vrednošću. Naime, što je ova vrednost manja to su i toplotni gubici kroz staklo niži, i obrnuto. Ugradnjom naprednijih stakla, sa poboljsanim termoizolacionim karakteristikama, obezbedjuju se znatne ustede energije.

ZVUČNA IZOLACIJA

Zvučna izolacija se meri u decibelima (dB). Što je ta vrednost veca, to je izolacija bolja. Za zvučnu izolaciju je najbitnija debljina stakla. Izolacijsko staklo koje se standardno ugradjuje u stolariju ima zvucnu izolaciju od 33dB. Na konkretnom primeru to znači da ono buku koja u spoljasnjem prostoru iznosi 70dB smanjuje na 37dB (u praksi to znaci da se kroz zatvoren prozor ne čuju automobili sa jako prometne ulice). Mi u ponudi imamo i stakla kod kojih je medjuprostor ispunjen argonom, gde argon kao inrtni gas znacajno doprinosi kako termičkoj tako i zvučnoj izolaciji.

SIGURNOST

Svi nasi proizvodi su strandardno opremljeni okovima sa višestukim tačkama zatvaranja i protivprovalnim prozorskim kvakama. Kao dodatni parametar bezbednosti u ponudi imamo protivprovalni okov do nivoa WK2, profile sa srednjom bravom i sigurnosna kaljena ili lamelirana stakla.

IZRADA

Tehnologija izrade, obrada profila, načini spajanja, završna obrada i funkcionalnost su samo neke od stvari na koje morate obratiti pažnju prilikom kupovine prozora. Naša radionica je opremljena najmodernijim mašinama na kojima radi kvalifikovano osoblje, a svaka pozicija prolazi detaljnu kontrolu pre isporuke.

MONTAŽA

Za kvalitet i funkcionalnost gotovog proizvoda pored same igrade i tehničkih detalja je bitna i montaža. Nepravilna i nestručna montaža moze usloviti da se naruše karakteristike prozora, te da se smanje negove funkcionalne i izolacione karakteristike. Zato je jako bitno da montažu vrsi stužno osoblje.

PREDNOSTI PVC PROZORA

  • - Nema više farbanja, nema mirisa farbi, nema novčanih izdataka za farbe i majstore
  • - Otporni na sve atmosferske uticaje: kiša, sunce, sneg.
  • - Glatki i neporozni - lako se održavaju - čiste
  • - Besprekorno dihtuju - smanjujete troškove
  • - Odlična zvučna izolacija - mir u kući - štiti zdravlje
  • - Statički stabilni, veoma čvrsti
  • - Kvalitetno pocinčano ojačanje garantuje postojanost forme i bez deformacija i u ekstremnim uslovima
  • - Visok stepen sigurnosti

Meni