Aluminijumske ograde

ALUMINIJUMSKE OGRADE su najnoviji trend u zgradarstvu i sve više preuzimaju primat nad tradicionalnim ogradama (metalnim, betonskim, drvenim i dr.).

Ovakav položaj i tretman na tržištu aluminijumske ograde, pre svega, duguju prednostima koje omogućavaju:

  • - Savremen i lep izgled, čime presudno utiču na konačan izgled i utisak koji objekat ostavlja na posmatrača.
  • - Održavanje aluminijumskih ograda je svedeno na minimum, nema šmirglanja, nema farbanja i sl.
  • - Aluminijumske ograde su sistemske, rade se od prefabrikovanih elemenata, što omogućava "čistu” montažu, bez varenja i sl. postupaka, čime se znatno ubrazava sama izrada i rad na terenu.
  • - Naše višegodišnje iskustvo i poznavanje materijala, te stalna edukacija, otvaraju velike mogućnosti u oblikovanju i prilagođavanju izgleda aluminijumskih ograda svakoj poziciji ponaosob, čime se omogućava lični pečat investitora.
  • - Sve ove nabrojane prednosti aluminijumskih ograda ne bi bile potpune da one ne zadovoljavaju i onaj najvažniji uslov, a to je bezbednost.

Aluminijumske ograde

aluminijumske ograde
aluminijumske ograde
aluminijumske ograde
aluminijumske ograde

Stepenice pre i posle montaže aluminijumskih ograda

aluminijumske ograde
aluminijumske ograde
aluminijumske ograde

Meni